nárazníky z áut

recykláciu nárazníkov z áut zabezpečujeme na vlastnej technologickej linke.

NÁDRŽE Z ÁUT

recykláciu nádrží z áut zabezpečujeme na vlastnej technologickej linke.

AUTOBATÉrie

recykláciu starých autobatérií a ostatných olovených batérií, z dôvodu že ide o nebezpečný odpad vyvážame na recykláciu do iného členského štátu Európskej únie