SIBIN s.r.o. svoju recyklačnú činnosť prispôsobuje na integrovaný systém riadenia (IMS), ktorý dokumentuje, implementuje, udržiava a zlepšuje všetky svoje politiky a prevádzkové procesy v súlade s požiadavkami normy ISO 9001: 2015 – Systém manažérstva kvality, ISO 14001: 2015 – systém environmentálneho manažérstva; a ISO 45001: 2018 – Bezpečnosť a ochrana zdravia.

 

Zber

Zber ostatných odpadov ako aj nebezpečných odpadov vykonávame podľa platného povolenia štátnych orgánov SR.

Zhodnocovanie

Zhodnocovanie ostatných odpadov vykonávame podľa platného povolenia, podľa prevádzkového poriadku a technologického reglementu.

truck-512

Preprava

Prepravu nebezpečných odpadov zabezpečujeme motorovými vozidlami do 3,5 tony ale aj nad 3,5 tony.