Naša firma v skratke

SIBIN s.r.o. zabezpečuje od roku 2015 recykláciu nárazníkov z áut, recykláciu nádrží z áut, recykláciu autobatérií

recyklačná efektivita - nárazníky z áut

recyklačná efektivita - nádrže z áut

recyklačná efektivita - autobatérie

Naši partneri